Prognosmodeller – bladmögel

Nedan finner du länkar till prognosmodellerna för bladmögel. Skimmelstyring har haft stor framgång i våra försök de senaste åren. Prognosmodellen gör det möjligt att behovsanpassa bladmögelbekämpningen och därmed reducera användingen de år det är möjligt. Till säsongen 2018 har ett tjugotal nya väderstationer lagts till i modellerna för att täcka så stora delar av odlingsområdet som möjligt. Arbetet kring prognosmodellerna bedrivs i samarbete med Jordbruksverket.

Väderstationerna som finns länkade nedan finns även i Skimmelstyring. Det är exakt samma data som går in i båda modellerna, den bara redovisas på olika sätt.