Prognosmodeller – bladmögel

Prognosmodellerna har testats i fältförsök och av ERFA-odlare sedan ett antal år tillbaka. År 2016 var första året som stärkelseodlare provade modellerna fullt ut i sin odling och den samlade bilden var mycket positiv. Enligt Lyckebys bladmögelförsök 2017 blev Skimmelstyring modell B den näst mest lönsamma bladmögelstrategin. Till säsongen 2018 har ett tjugotal nya väderstationer lagts till i modellerna för att täcka så stora delar av odlingsområdet som möjligt. Arbetet kring prognosmodellerna bedrivs i samarbete med Jordbruksverket.