Årsrapport 2019 SLU Grogrund

Sveriges Stärkelseproducenter sitter med i styrgruppen ​och är med i ett antal projekt för SLU Grogrund.


Syfte och mål med verksamheten

Inom Grogrund ska framförallt utvecklas kunskap och nya metoder som bidrar till en kraftsamling inom förädling av livsmedelsgrödor för ökad innovationspotential, livsmedelsförsörjning och konkurrenskraft i enlighet med målen i regeringens livsmedelsstrategi.

Mission

Grogrund ska genom forskning, utbildning och samverkan inom växtförädling bidra till utveckling av livsmedelsgrödor för svensk trädgårds-och jordbruksnäring. Verksamheten ska bidra till en stärkt konkurrenskraft och ökad svensk livsmedelsproduktionen. Grogrunds verksamhet ska karaktäriseras av långsiktighet, resurseffektivitet, samt relevans för näringsliv och samhälle. 

Vision

Grogrund är ett internationellt erkänt kompetenscentrum för växtförädling av innovativa bioråvaror, för livsmedelsproduktion, som bidrar till en cirkulär och biobaserad tillväxt i Sverige

Årsrapport 2019 SLU Grogrund.pdfDela inlägget