Pressmeddelande, årsstämma 2016

Potatispriset höjs med sex procent och styrelsen föreslår utdelning på 19 MSEK.

Sveriges Stärkelseproducenter, med 400 aktiva odlare av stärkelsepotatis i Södra Sverige, håller årsstämma den 27 januari 2016.

Sveriges Stärkelseproducenter vill öka odlingen av stärkelsepotatis med 25 procent och höjer därför potatispriset till odlarna med 6 procent från och med odlingsåret 2016. 
Det gångna årets lönsamhet har varit god med ett resultat på ca 35 MSEK och en omsättningstillväxt på 7 procent. 
Årets utdelning medlemmarna landar på 19 MSEK, enligt styrelsens förslag.

Pressmeddelande Lyckeby årsstämma 2016.pdf

Dela inlägget