Odlarbrev 5 juni - Bladmögel- och alternariastrategier 2019

Aktuellt
• Avvakta stritbekämpning
• Dags att börja bevattna
• Tillfälligt lågt bladmögeltryck – rapportering av bladmögeltryck sist i brevet
• Strategier mot bladmögel och alternaria 2019
• Öppen ERFA-träff hos Sven-Ingvar Olsson och Peter Andersen, Tomelilla, den 12 juni kl. 13.00
Dela inlägget