Lyckebygruppen visar goda resultat

2016 blev ett starkt år för Lyckebygruppen och 90 års-jubilerande Sveriges Stärkelseproducenter. 


PRESSMEDDELANDE 

Koncernens samtliga bolag – Lyckeby Starch, Lyckeby Culinar, Kockens och utländska bolag - växer med god lönsamhet. 

Sveriges Stärkelseproducenter, SSF har, under räkenskapsåret september 2015 – augusti 2016, haft en omsättning på 1 376 MSEK. Tillväxten har varit drygt 10 procent. Resultat före avskrivningar är 107 MSEK vilket är en ökning från föregående år med 7 procent.

För odlare av stärkelsepotatis har de senaste 5 åren inneburit en kraftig förbättring av 
lönsamheten. Intäkten per hektar har ökat med 25 procent.

Denna förbättring beror dels på en succesivt ökad betalningsförmåga, dels på en
mycket positiv utveckling av odlingen med ökande skördar och höjda stärkelsehalter.
Under odlingsåret 2016 slogs nytt avkastningsrekord. Genomsnittsavkastningen nådde upp till 11,5 ton handelsstärkelse per hektar (10,9 ton/hektar 2015), vilket är ca 10 procent högre än femårssnittet.

Resultatutvecklingen innevarande år är positiv. Resultat efter 4 månader är väsentligt bättre än i fjol vid samma tidpunkt, trots att vi höjt odlarpriset med 4 öre per kg potatis.

Ser vi framåt, så planerar vi nu omfattande investeringar i utökad kapacitet för förädlade stärkelser till livsmedel. Odlingen av stärkelsepotatis förväntas kommande år att öka med
7-8 procent.

I år är 90 år sedan organisationen Sveriges Stärkelseproducenter Förening, SSF bildades. Jubileumsåret inleds på stämman och fortsätter under 2017 med aktiviteter för ägare, medarbetare och kunder.
 
Vi ser framtiden an med tillförsikt och är övertygade om att odling av stärkelsepotatis fortsatt skall vara ett lönsamt alternativ för våra ägare.

​Kristianstad 2017-01-24
För mer information, vänligen kontakta
VD Hans Berggren, 0730 40 42 01, hans.berggren@lyckeby.com


Korta fakta om Sveriges Stärkelseproducenter, SSF:
SSF ägs av ca 600 lantbrukare/odlare av stärkelsepotatis i sydöstra Sverige. Organisationens bolag har cirka 500 medarbetare varav cirka 300 i Sverige.

Verksamhet i Sverige
Lyckeby Starch kontrakterar och förädlar stärkelsepotatis, erbjuder potatisbaserade stärkelse- och fiber- och proteinprodukter till pappers- och livsmedelsindustrin. Produktionen av sker vid tre anläggningar i sydöstra Sverige. Cirka 80 procent av livsmedelsprodukterna exporteras. Huvudkontoret ligger i Kristianstad.

Lyckeby Culinar och Kockens erbjuder utveckling och smaksättning av livsmedel i samarbete med livsmedelsindustri, foodservice och detaljhandel i Norden. Kryddor, kryddblandningar, stärkelser, fiber och övriga livsmedelsingredienser. Huvudkontor i Fjälkinge.

Verksamhet utomlands
Bolag och säljkontor i Tjeckien, Lettland, Ryssland, Danmark, Polen och  Kina. Representation på ytterligare ett 30-tal marknader genom distributörer. 





Dela inlägget