Att tänka på inför odling av stärkelsepotatis 2020

Planerar du att odla stärkelsepotatis efter sockerbetor är Gaucho-betning av sockerbetsfrö inte tillåtet. Om potatis ska odlas på betfältet 2020 ska istället Force-betat sockerbetsfrö väljas för sådd 2019.

OBS! Fredag 18 januari är sista dagen att lämna in odlingsjournalen. Utbetalning av efterlikvid förutsätter att odlingsjournalen är inskickad senast den 18 januari 2019.
Dela inlägget