V.24 Bevattning, insekter och VIPS

Bevattningsbehov kan förekomma i tidigt satta fält på lätt jord. Ännu inget bekämpningsbehov av insekter. Uppdatering av infektionstryck enl. VIPS-prognos

​Vi har ännu inget bekämpningsbehov av insekter i potatisfälten. Bevattning kan vara aktuell i tidigt satta fält på lätt jord för att främja knölbildning och växtnäringsupptag. Vi uppdaterar infektionstrycket av bladmögel med hjälp av en prognosmodell som heter VIPS. Mer information finns i brevet nedan.

Bevattning insekter och VIPS 10 juni.pdf

Dela inlägget