Bevattning

Nästa vecka är det dags att bevattna de tidigast satta fälten. Mer info i bifogad fil.
Dela inlägget