Bladmögel- och alternariastrategier 2018

Aktuellt
• I obetade fält ska stritar bekämpas denna vecka med exempelvis 0,2 Mavrik
• Lågt bladmögeltryck – nya stationer med rapportering av bladmögeltryck sist i brevet
• Strategier mot bladmögel och alternaria 2018
• Öppen ERFA-träff hos Nicklas Göransson i Gärds Köpinge den 14 juni kl. 13.00
Dela inlägget