Ogräsbekämpning 2017

Sättningen har i år blivit utdragen. För de som satte tidigt, första veckan i april, börjar det bli aktuellt att genomföra första ogräsbekämpningen. Rekommendationer om preparatval och ogrässtrategier finns i bifogat odlarbrev.
Dela inlägget