Information kring bladmögel

Här finns senaste infon kring bladmögel.

Idag har det kommit rapporter om bladmögel i ett par fält chipspotatis (Lady Claire) samt i ett fält med matpotatis. Angreppen har upptäckts i behandlade fält i Kristianstadsområdet. Observera att bladmögel inte hittats i stärkelsefält.

 

Prognosmodellen för bladmögel, Skimmelstyring, ger rekommendation om doser i stärkelsesorter. Om du bor i Kristianstadsområdet, bör du läsa av den högra kolumnen REGION framöver. Gårdagens rekommendation kvarstår eftersom trycket är mycket lågt just nu och vädret framöver ser ut att bli ogynnsamt för bladmögel. Bladmögelresistensen skiljer sig kraftigt mellan chips/mat-sorter och stärkelsesorter.

Dela inlägget