Kretsmöte 2018

Medlemmar i Sveriges Stärkelseproducenters, förening upa kallas härmed till ordinarie kretsmöte. Tid och plats hittar ni i bifogad fil nedan.
Dela inlägget