Nobelprisade gensaxen grunden för innovativt nystartat svenskt företag

SolEdits AB är ett nystartat företag med affärsidén att göra gensaxen CRISPR tillgängligt som växtförädlingsverktyg för alla intressenter inom potatisbranschen. Företaget kommer förbättra egenskaper hos kommersiellt intressanta potatissorter.

Vi tar nu initiativet och flyttar tekniken från labbet till samhällsnytta, vi blir därmed ett viktigt redskap för att möta de stora utmaningar vi har framför oss när det gäller klimat, hälsa, miljö och hållbar ekonomisk utveckling, säger bolagets styrelseordförande Hans Berggren.

Inom ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Stärkelseproducenter och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en effektiv växtförädlingsmetod utvecklats för potatis. Förädlingsmetoden är baserad på den nyligen Nobelprisade gensaxen, CRISPR-Cas9, där genetisk variation kan införas i potatis utan att någon ny arvsmassa tillförs. Metoden är en mycket mer specifik variant av traditionell mutationsförädling, som sedan 1930-talet har resulterat i tusentals nya växtsorter, av vilka många odlas på åkrar runt om i världen.

Redan i ett inledande samarbetsprojekt har en för samhället viktig egenskap utvecklats. Det handlar om en stärkelsepotatis med en specialdesignad stärkelsekvalitet. Den nya potatisstärkelsen kommer till skillnad från nativ stärkelse ha en naturlig lagringsstabilitet i produkter, och kommer ersätta kemiskt modifierad stärkelse i många livsmedelsprodukter. Konsumenten får ett E-nummerfritt livsmedel, industrin kan minska sin kemikalieanvändning med upp till 6000 ton kemikalier per år enbart i Sverige, och odlaren får ett mervärde i form av merbetalning för en mera unik råvara.

Vi kommer jobba med stor öppenhet om vilka egenskaper vi arbetar med och bolagets första två projekt är redan kontrakterade, säger VD Mariette Andersson.

Bolaget ägs av forskare från SLU, SLU Holding samt Sveriges Stärkelseproducenter.

För mer info se;

https://soledits.com/

Eller kontakta:

Mariette Andersson, VD SolEdits AB

Mariette.andersson@soledits.com

Hans Berggren, Styrelseordförande SolEdits AB

hans.berggren@lyckeby.com


Dela inlägget