Analysera stallgödsel & kontrollera utsädesbeställning

Även i år kan ni till kampanjpris analysera er stallgödsel på Eurofins Kristianstad
Glöm inte att kontrollera er utsädesbeställning

​Utsädesbeställning

Glöm inte att kontrollera din utsädesbeställning på Lyckebys hemsida www.lyckeby.com. För redigering av utsädesbeställning kontakta Roger Bengtsson på telefon 044-28 61 72.

 

Analys av stallgödsel

Även i år kan du till ett rabatterat pris analysera din stallgödsel på Eurofins. Information kring priser och tillvägagångssätt för provtagning finns på medföljande beställningssedel.

 

För att ni ska kunna ta del av kampanjpriset krävs det att medskickad beställningssedel används! Kampanjpriset gäller till den 30 april 2015.20150206 LYCKEBY Stallgödselföljesedel.pdf

 

N-effekt från olika stallgödselslag

När ni får tillbaka resultaten från Eurofins presenteras bland annat stallgödselns innehåll av kalium och fosfor, men såklart även ammoniumkväve (NH4-N). Hur stor del av denna mängd som kan anses växttillgänglig beror på vilken typ av stallgödsel du använder och spridningsteknik.

 

När det gäller spridningsteknik är det alltid en fördel att mylla gödseln så snabbt som möjligt efter spridning – detta gäller alla stallgödselslag och övriga organiska gödselmedel men främst gödsel från fjäderfä och biogödsel. Denna typ av gödsel har normalt sett ett högre pH-värde vilket gör att N-förlust i form av ammoniakavgång går betydligt snabbare än för övriga gödselslag.

 

Ytterligare sätt att reducera N-förluster är att exempelvis mylla ner stallgödseln i fuktig jord samt försöka styra så spridningen inte görs vid höga lufttemperaturer.

 

Tabellen nedan visar förväntad effekt av NH4-N (ammoniumkväve) från olika stallgödselslag till potatis:

 

GödselslagEffekt av NH4-N
Svinflyt85 %
Nötflyt70 %
Slaktkyckling, fast110 % (eller 40 % av tot-N)
Biogödsel85 %
Övrig fastgödsel50 %
Djupströ (halmrik) 0-30 %

 

Fosfor: På längre sikt har fosfor i stallgödsel lika god effekt som fosfor från handelsgödsel. Däremot är effekten till årets gröda något lägre, ca 60-70 % av totala P-innehållet. Oftast är potatisjordarna historiskt gödslade med mycket stallgödsel-P vilket säkert kan bidra till att man då redan har en "historisk" leverans av fosfor. Detta gör att man kan räkna med en högre fosforleverans på dessa fält jämfört med fält som aldrig eller i mindre mängd gödslats med stallgödsel.

 

Kalium: Kalium i stallgödsel anses ha samma effekt som kalium i handelsgödsel. Halmrik stallgödsel kan vara mycket rik på kalium (upp till 10-15 kg/ton), för att tillgodoräkna sig innehållet fullt ut krävs det att gödseln finfördelas och sprids jämt.

Dela inlägget