Odlarbrev 13 augusti

Aktuellt
• Väderomslag har medfört medelhögt till högt bladmögeltryck 
• Provgrävning 24 augusti

Läs mer i bifogat odlarbrev.
Dela inlägget