Odlarbrev 29 juli

Aktuellt
• Snabb bladmögelutveckling i Lyckebys försök
• Högt bladmögeltryck på många platser senaste 5-7 dagarna – Infinito rekommenderas
• Håll ca 14 dagars intervall mellan Alternariabekämpningen
• Fortsatt lågt insektstryck

Läs mer i bifogat odlarbrev.
Dela inlägget