Odlarbrev 5 juni

Bifogat finns odlarbrev om:

- Kompletterande ogräsbekämpning
- Första insektsbehandlingen i obetade fält ska göras nästa vecka
- Bevattning
- Fältdag Torslunda 15 juni
Dela inlägget