Odlarbrev 9 juni. Bladmögel- och alternariastrategier 2017

Aktuellt

- Måttligt till högt bladmögeltryck – rekommenderad dos finns i brevet
- I obetade fält bör stritar bekämpas i början av nästa vecka, exempelvis 0,2 Mavrik
- Strategier mot bladmögel och alternaria 2017
- Öppen Erfa-träff i Tosteberga den 13 juni kl. 13.00. Mer information finns på hemsidan.

Dela inlägget