Odlarbrev 9 juli

Aktuellt
• Fortsatt extremt lågt bladmögeltryck
• Lågt insektstryck
• Hög tid att komplettera med kväve om delad kvävegiva är planerad

Läs mer i bifogat odlarbrev.
Dela inlägget