18 januari - sista dagen att lämna in odlingsjournalen

Fredag 18 januari är sista dagen att lämna in odlingsjournalen. Utbetalning av efterlikvid förutsätter att odlingsjournalen är inskickad senast den 18 januari 2019.
Dela inlägget