Ogräsbekämpning

Välj preparat utefter ogräsflora!

I tidigt satta fält närmar vi oss snart den första ogräsbekämpningen. Eftersom de flesta av våra ogräspreparat bygger sin effekt på både jord- och bladverkan ska behandlingen göras vid god markfukt och hög luftfuktighet. Vet man att ogräs som exempelvis nattskatta, åkerbinda och snärjmåra brukar vara ett problem bör den "traditionella" Sencor-körningen innan uppkomst kompletteras med exempelvis Centium eller Fenix. Om högt ogrästryck, hög mullhalt och många stora ogräs innan potatisens uppkomst är det även idé att tankblanda med Spotlight Plus eller Reglone.

I nedastående fil finns effektschema och tankbladningar presenterade. Läs alltid etiketten före användning!

Ogräsbekämpning.pdf 

Dela inlägget