Vill du gå med i ERFA?

Vi ser gärna att nya deltagare ansluter sig till ERFA-verksamheten, helst redan under vinterträffen som hålls i december i Kalmar och i januari i Kristianstad.

Datum vinterträffar
Kalmargruppen: 17/12 (Stufvenäs)
Kristianstad 2: 8/1 (Nöbbelöv)
Övriga Skåne: 10/1 (Nöbbelöv)
Kristianstad 3: 15/1 (Nöbbelöv)

För mer information kontakta anita.gunnarsson@hushallningssallskapet.se eller gabriella.malm@lyckeby.com
Dela inlägget