Provgrävning och prognos 2020

• Prognostiserad stärkelseskörd 4 % över fjolåret
• Prognostiserad stärkelseskörd 5 % över 5-årssnittet
• Stärkelsehalten är 0,6 %-enheter högre jämfört med 5-årssnittet

Läs mer i bifogad fil.
Dela inlägget