Sättningen är i full gång

Bifogat finns information om sättavstånd, rekommenderade utsädesmängder, sättdjup och sortprioritering.
Dela inlägget