Info gällande betningspreparat

Eftersom beskedet kring omregistrering av Monceren dröjer kommer vi i år att beta med Maxim. Se mer info i bifogad fil.
Dela inlägget