Sveriges Stärkelseproducenter gör rekordresultat

Sveriges Stärkelseproducenter håller den 21 januari 2021 digital stämma. Verksamhetsåret som avslutades den 31 augusti 2020 resulterade i rekordresultat. Koncernens omsättning var 1 965 MSEK och resultat före finansiella kostnader blev 192 MSEK. Avkastning på sysselsatt kapital var över 18 %.

Hälften av vinsten fördelas på odlarna av stärkelsepotatis, vilket ger en betalning som för första gången överstiger 1 SEK per kilo potatis (1,03). Den andra halvan av vinsten återinvesteras i företaget. Investeringstakten är hög och ligger på ca 120 MSEK per år. En ny anläggning för valstorkning av livsmedelsstärkelse, som kommer att bli en av de modernaste i Europa, håller på att färdigställas. Beslut har också tagits om att kraftigt bygga ut produktionskapaciteten för potatisstärkelse vid fabriken i Mjällby. För att minska utsläppen av fossilt CO2 investeras nära 20 MSEK i ombyggnad av alla fossileldade ångpannor i den svenska verksamheten till att drivas av bioolja. Åtgärden kommer att minska CO2-avtrycket med ca 6000 ton och sänker anläggningarnas utsläpp av CO2 med över 80 %. Naturvårdsverkets investeringsstöd "Klimatklivet" har bidragit med en del av denna investering.

Utvecklingsverksamheten är betydande, koncernen investerar ca 2 % av omsättningen i utveckling. Bland spännande projekt kan nämnas ny patenterad produktionsteknik för livsmedelsstärkelser, omfattande satsningar på användning av vegetabiliskt protein i livsmedel och etablering av produktionskapacitet för ekologiskt ärtprotein. Stora satsningar görs också på modern växtförädling med den nobelprisbelönade gensaxen (Crispr Cas9). Föreningen har gått in som ägare i ett bolag vid namn SolEdits AB, som skall göra tekniken  allmänt tillgänglig för potatisbranschen.

Förutom stärkelseproduktion ingår också i koncernen en stor verksamhet inom smaksättning av livsmedel via helägda bolagen Culinar AB och Kockens AB. Bolagen växer kraftigt och redovisar god lönsamhet.

Under de kommande åren ligger fokus i koncernen på fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Intresset att odla stärkelsepotatis är stort samtidigt som en produktorientering mot högvärdesprodukter skapar goda marknadsförutsättningar.

Sveriges Stärkelseproducenter är en ekonomisk förening som ägs av ca 500 odlare av stärkelsepotatis i södra Sverige. Koncernen förädlar stärkelsepotatis mot livsmedelsmarknaden i ca 50 länder, samt mot den nordiska pappersmarknaden. En betydande del av verksamheten inriktas på smaksättning av livsmedel. Större verksamhet via egna bolag finns i Sverige, Tjeckien, Tyskland, Lettland, Kina, Ryssland.   

Kontakt:

Nicklas Göransson, styrelseordförande Sveriges stärkelseproducenter
nicklas.goransson@bikab.net
Telefon: 0708 – 53 13 23

 

Hans Berggren, koncernchef Sveriges Stärkelseproducenter
hans.berggren@lyckeby.com
Telefon: 0730 – 40 42 01


Dela inlägget