Utsäde odling 2019

Bifogat finns information kring utsädessituationen samt vad man ska tänka på inför planering 2019.
Dela inlägget