Ingen vårkampanj 2019

På grund av bristande tillgång på potatis har vi beslutat att inte köra vårkampanj 2019.
Dela inlägget