Tjänsten Business Controller är tillsatt.

Ledig tjänst som Business Controller.
Som vår Business Controller fokuserar du på Lyckeby Starch de första åren för att sedan växa in i rollen som koncerncontroller och stötta samtliga bolag inom koncernen.
Det är en verksamhetsnära roll och du har många kontaktytor inom alla olika verksamheter och avdelningar.
Du skall jobba med analys och uppföljning av mål för verksamheterna samt initiera förbättringsåtgärder i organisationen.
Befattningen har nära kontakt med redovisningsavdelningen, men rapporterar till VD och sitter i ledningsgruppen för Lyckeby Starch.

Dela inlägget