Odla stärkelsepotatis till Sveriges Stärkelseproducenter!

Fulltecknat för 2021!
Inför odlingsåret 2021 är det fulltecknat för nya odlare.
Däremot bygger SSF ut fabrikskapaciteten och behöver ytterligare fler nya odlare inför odlingssäsongen 2022.

Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a., producerar stärkelse från potatis till livsmedel och teknisk industi. Odlingstekniskt skiljer sig inte stärkelsepotatisodlingen markant från övrig potatisodling. Den största skillnaden är att vi tar emot all din potatis, våra kvalitetsaspeketer är enbart stärkelsehalt (betalningsgrundande) samt smutshalt.

Betalningsinformation 2020.pdf​​


Odlingen av stärkelsepotatis görs med speciellt framtagna stärkelsepotatissorter. Dessa sorter innehåller en högre andel stärkelse än exempelvis matpotatissorter.

Sättning görs så tidigt jorden reder sig, vilket brukar bli mitten av april. Utsädesmängden kan reduceras till ca 1700-1800 kg/ha utan att tappa stärkelseskörd, förutsatt att du använder dig av friskt utsäde.

Gödslingsnivåerna i stärkelsepotatisodling ligger runt 160-180 kg kväve, 20 kg fosfor och 210 kg kalium/ha. Självklart alltid anpassad till jordens näringsinnehåll och avkastningsförmåga.

Bevattning höjer din odlingssäkerhet i potatisodlingen. Vid odling av exempelvis matpotatis görs ofta bevattning för att höja kvalitén på skörden (t.ex. minska andelen skorv). I stärkelsepotatisodlingen utförs bevattning enbart för att höja skörden - eftersom att vi inte tar hänsyn till varken skorvförekomst eller missformade/spruckna knölar i potatisen! De flesta stärkelsepotatisodlare som odlar på lätta, vattenkrävande jordar, börjar bevattna vid knölsättning för att lägga grunden till en hög skörd.

Under odlingssäsongen är det viktigt att hålla grödan fri från både insekter (stritar och bladlöss) och svampangrepp (bladmögel och Alternaria). Tack vare att stärkelsesorterna har en hög motståndskraft mot exempelvis bladmögel är bekämpningsbehovet inte lika stort som i andra potatisgrödor.

I slutet av augusti påbörjas höstkampanjen. Då skördas och levereras potatisen in till SSFs stärkelsefabriker belägna i Kristianstad, Mjällby och Jämjö. Leveransintervallerna är styrda utefter en leveransplan. Höstkampanjens längd beror helt på storleken på skörden samt hur stor areal som odlas. Vanligtvis körs kampanjen inte längre än till mitten av januari.

Under tiden som fabrikerna processar potatis gäller det att hålla potatisen frisk under lagringsperioden. Stor del av potatisen lagras utomhus under halm och plast.

Vill du läsa mer om Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a. och odling av stärkelsepotatis samt hur vår förening är uppbyggd? Läs vår broschyr "Info till nya odlare" under relaterade dokument till höger.

Lyckeby söker ständigt nya odlare, är du intresserad av att börja odla stärkelsepotatis eller leverera din överblivna matpotatis till Sveriges Stärkelseproducenter, kontakta oss!​