Prognosmodeller – bladmögel

Nedan finner du länken till prognosmodellerna för bladmögel (Skimmelstyring och VIPS). Skimmelstyring har haft stor framgång i våra försök de senaste åren. Prognosmodellen gör det möjligt att behovsanpassa bladmögelbekämpningen och därmed reducera användingen de år det är möjligt. Arbetet kring prognosmodellerna bedrivs i samarbete med Jordbruksverket.