Utsäde

Här finner ni aktuell information från Utsädescentralen.
För att beställa utsäde måste man logga in. Följ instruktionerna till höger i bild.

Följande information finns under relaterade dokument (till höger i bild):

- Beräkna utsädesmängd
- Pris- och sortinformation 2020 (inför odling 2021)
- Instruktion beställning utsäde

Kontakta Henrik Knutsson (044-28 61 55) för vidare sort- och beställningsinformation.