Lyckeby är expert på stärkelser, fiber och protein från potatis.

Vi utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer moderna och potatisbaserade specialstärkelser och fibrer till livsmedels- och pappersindustri över hela världen.

Kunskapen om våra kunders behov och hur våra produkter skapar mervärde, är vår drivkraft.

Vår produktion baseras huvudsakligen på förnyelsebara råvaror - framförallt potatis - men även majs och tapioka.

Lyckeby ägs av Sveriges Stärkelseproducenter upa - en ekonomisk förening med cirka 700 medlemmar i södra Sverige varav​ cirka 400 odlare och levererar stärkelsepotatis till Lyckeby.

Tack vare vår förankring i lantbruket arbetar vi inom Lyckeby med varje länk i kedjan från odling och förädling av utsädespotatis och stärkelsepotatis till forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av högspecialiserade moderna produkter för livsmedels- och pappersindustrin.

Detta ger oss en stabil tillgång till råvara liksom goda möjligheter att hålla en mycket hög nivå på kvalitetskontroll och spårbarhet genom hela produktionen.​