Kvalitet och miljö

​​Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i hela verksamheten och årligen utförs externa och interna revisioner som ett led i vårt kvalitetsarbete.​​​

​​​​​​​​Kvalitet

Vår målsättning är att uppfylla de kvalitetskrav, önskemål och förväntningar som våra kunder har på oss, våra produkter och vår service.

Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a. är certifierat enligt bl a:

  • ISO 9001 sedan 1991
  • ISO 14001 sedan 1998​
  • Föreningen Veterinär Foderråvarukontroll sedan 2005
  • ​ISO 50001 Energiledningssystem sedan 2006
  • Non-GMO sedan 2013
  • FSSC 22000
  • Halal
  • Kosher

Ansvar och m​iljö

Vi strävar aktivt efter att utveckla och tillverka våra produkter med miljöanpassade, hållbara metoder.

Vår verksamhet optimeras ur miljösynpunkt så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt utan avkall på några kvalitetskrav.​