Vår organisation

Lyckebys stärkelser och fibrer för livsmedel representeras internationellt av vår försäljningsavdelning i Sverige samt våra systerföretag i Sverige, Danmark, Polen, Lettland, Tjeckien, Ryssland och Kina. 

Via våra distributörer når vi ytterligare ca 30 marknader runt om i världen.

 
Stärkelse för papper
Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a. tillverkar en rad specialiserade stärkelseprodukter avsedda​ för pappersindustrin. Dessa produkter marknadsförs och säljs av företaget Solam.