Om stärkelse

Här berättar vi övergripande om vad stärkelse är och hur den används framför allt inom livsmedelsindustrin.

​​​​Sedan mitten av 1900-talet har användningsområdena för stärkelsen ökat kraftigt.

I dag produceras drygt 17 miljoner ton stärkelse om året i världen. All denna stärkelse fyller en rad olika funktioner i miljontals produkter i vitt skilda branscher.

Det är stärkelse som gör lättyoghurten krämig och såsen lagom tjock, det är stärkelse som gör att tidningspapper går att trycka på och gipsputsmassan lagom klistrig.

Mycket talar dessutom ​för att ​stärkelse i framtiden my​cket väl komma att ersätta olja i många plastprodukter.