Modifierad stärkelse

​Modifierad stärkelse,  specialstärkelse och stärkelsederivat är olika benämningar på samma sak: nativ stärkelse som anpassats för att fungera på ett speciellt sätt.

Modifierade stärkelser används inom livsmedelsindustrin som förtjockningsmedel,  stabiliseringsmedel (tolerans mot hög värme, pH, skjuvning, tid, kylning eller frysning) eller emulgeringsmedel.

Inom papperstillverkning  används modifierade stärkesler bland annat som bindemedel för bestruket papper.

För att anpassa stärkelsens egenskaper används olika metoder som antingen är fysikaliska , enzymatiska eller kemiska.