Så tillverkas potatisstärkelse

Potatisstärkelse, potatismjöl och nativ potatisstärkelse är olika benämningar på samma sak;  ren stärkelse som som utvunnits av potatis.
Specialstärkelse eller modifierad potatisstärkelse är nativ potatisstärkelse som förändrats för att få bättre egenskaper.​

​​​Stärkelsepotatis innehåller cirka 20 procent stärkelse. Utöver det består potatisen av fibrer, protein, fett, mineraler och vatten​

Vid sidan av stärkelsen utvinner vi ur potatisen även Potex och Potex Crown (fiber till livsmedel), pulpa (foder), protein (foder), fruktsaft (gödning) samt Lyckeby Organic (koncentrerat gödningsmedel).

Detta händer i nativ​stärkelsefabriken:​

 1. ​​​Potatisen levereras under hela kampanjen till fabrikerna. Kampanjen pågår vanligtvis från senare delen av augusti till mitten av januari.
 2. ​Lös jord och stenar sorteras bort innan potatisen tvättas i vatten.
 3. Föremål som är lättare än potatisen, t.ex. blast sorteras bort.
 4. För att få potatisen riktigt ren duschas den som sista tvättsteg.
 5. Potatisen rivs så att stärkelsen friläggs från potatisens cellväggar. 
 6. Potatismassan, potatisrevet, går in i s k centrisiler. Här separeras stärkelsen och vätskan, (fruktsaften) från fiberfraktionen (cellväggarna).
 7. Fiberfraktionen förädlas vidare i våra fiberfabriker.
 8. Stärkelse och fruktsaft separeras i två steg.
  Först koncentreras stärkelsen. Därefter sugs den sista fruktsaften bort
 9. Fruktsaften förädlas till pulpa (Djurfoder)
 10. Stärkelsen tvättas nu med rent vatten i olika steg till önskad renhet.
 11. Den rena stärkelsen avvattnas med hjälp av vakumfilter till cirka 40 % fukthalt.​
 12. Stärkelsen går sedan in i varmluftstork och torkas till en jämviktstorrhalt på cirka 80 %.