Vad är stärkelse?

Stärkelse är en förnyelsebar råvara som utvinns ur växter över hela världen. Stärkelse är en viktig komponent i vår mat men även en värdefull råvara vid tillverkning av exempelvis läkemedel och olika tekniska produkter.

Stärkelse finns i riklig mängd i rotfrukter som potatis och manioka (kassava) samt i cerealier som majs, vete, korn och ris.

Vi på Lyckeby är specialister på att tillverka stärkelse, fiber och protein av potatis.

Vår potatisråvara levereras av våra ägare; lantbrukare som sköter odling och skörd.

Blommande potatisfält strax utanför Kristianstad Blommande potatisfält strax utanför Kristianstad.​